BİLDİRİ ÖZETLERİNİN GÖNDERİLMESİ

Bildirilerin kurs web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özeti Gönderim Son Tarihi: 19 Eylül 2021

Kursta sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. Sistem üzerinden gönderilecek bildirilerde yer alabilecek tüm yazım hatalarından bildiri yazarları sorumludur. 

Yazım Kuralları

 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. 
  Örn: Mehmet Yılmaz
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. 
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.) 
  Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx xxxx
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

Bildiri Kategorileri

 • Adrenal ve Gonadal Hastalıklar
 • Diyabet
 • Hipofiz
 • Obezite, Dislipidemi, Hipertansiyon
 • Osteoporoz ve Diğer Metabolik Kemik Hastalıkları
 • Tiroid
 • Nadir Görülen Metabolizma Hastalıkları
 • Nöroendokrin Tümörler
 • Tıbbi Beslenme ve Egzersiz Metabolizması

Dikkat Edilecek Noktalar

  • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
  • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
  • Sistem üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
  • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
  • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
  • Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için destek adreslerimizden (Tel: +90 0532 111 9 367, E-mail: ilke.incekara@dmrturizm.com.tr) bize ulaşabilirsiniz.

Önemli Not: Özet son gönderim tarihine kadar bilimsel kurula gönderilen özetinizde güncelleme yapmak isterseniz destek adreslerimizden (Tel: +90 0532 111 9 367, E-mail: ilke.incekara@dmrturizm.com.tr) bize ulaşabilirsiniz. İlgili talebiniz sonrası özetinizin statüsü bir önceki adıma getirilecektir. Farklı bir özet numarası ile aynı özetin (güncellenerek) tekrar gönderilmesi, değerlendirme aşamasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle uygun değildir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

 • Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır.
 • Kabul edilen bildirilerin kursta sunulması ve bildiri kitabında yer alabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kurs kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.
 • Bilimsel Kurul, bildirileri sözel ve poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir

ENDOKURS 5 BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Sözlü bildiri ödülleri
 • 1.lik ödülü 5.000 TL
 • 2.lik ödülü 4.000 TL
 • 3.lük ödülü 3.000 TL
 • Poster bildiri ödülleri
 • 1.lik ödülü 2.500 TL
 • 2.lik ödülü 2.000 TL
 • 3.lük ödülü 1.500 TL
 • Ödüller, bildiride adı geçen ilk yazara iletilecektir

  SUNUM BİLGİLERİ

  Sözlü Bildiriler

  • Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
  • Her satırdaki kelime sayısının 6’yı aşmamasına,
  • Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
  • Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına özen gösteriniz. 

  Poster Bildiriler

  • Posterinizi size verilecek olan poster numarasıyla, max 1 x 1 m boyutlarında hazırlayarak belirtilen gün ve saatler arasında asmanız gerekmektedir.
  • Poster sunumunuz için size iletilecek sunum saati aralığında posterinizin başında olmanızı rica ediyoruz.