Genel Bilgiler

Kurs Tarihi ve Yeri

Endokurs 5 Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 01 – 04 Ekim 2020   tarihlerinde Malatya Anemon Hotel’de gerçekleştirilecektir.

Kurs Dili

Kurs dili Türkçe’dir.

Kurs Kayıt

Kayıt masası; 01 – 04 Ekim 2020 tarihlerinde 08:00 – 21:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Yaka kartınızı ve kongre materyallerini kayıt masasından temin edebilirsiniz. 

Kredilendirme

Kursun tüm oturumları Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Katılım Belgesi

Kursa katılım gösteren tüm katılımcılara 04 Ekim 2020 tarihinde katılım belgeleri kayıt masasında verilecektir.

Davet Mektubu

Kursa katılımı için bağlı bulundukları kurumlardan izin almaları gereken katılımcılar için talep ettikleri takdirde davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektupları sadece izin amaçlıdır.

İptaller

 29 Mayıs 2020 tarihine kadar yapılan iptallerde kayıt-konaklama ücretlerinin %50 si iade edilir. Bu tarihten sonra yapılacak iptaller için iade yapılmayacaktır. Tüm iadeler toplantı bitiminden sonra yapılacaktır.

Stand Alanı

“Kurs süresince stand ve sergi alanları 01 Ekim 2020 saat 13:00 ile 03 Ekim 2020 saat 18:00 arasında açık olacaktır.”

Sekreterya Hizmetleri

Kongre merkezindeki danışma masası aracılığı ile sekretarya hizmetleriyle ilgili müracaatlarınız cevaplandırılacaktır.