Kurs Başkanı

Prof. Dr. Füsun Saygılı

Bilimsel Sekreterya

Prof. Dr. Mine Adaş 
Prof. Dr. İbrahim Şahin

TEMD Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Füsun Saygılı

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ayşegül Atmaca

Genel Sekreter

Prof. Dr. Reyhan Ersoy

Araştırma Sekreteri

Prof. Dr. Erol Bolu

Sayman

Prof. Dr. Nuri Çakır

Veznedar

Prof. Dr. Alper Sönmez

Üye

Prof. Dr. Mine Adaş

Bilimsel Kurul

Prof. Dr. Candeğer Yılmaz
Prof. Dr. Ersin Akarsu
Prof. Dr. Miyase Bayraktar
Prof. Dr. Özlem Çelik
Prof. Dr. Refik Tanakol
Prof. Dr. Sema Yarman
 Prof. Dr. Serpil Salman
Prof. Dr. Sibel Güldiken
Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu
Prof. Dr. Tevfik Demir
Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
Prof. Dr. Zeynep Cantürk