Kurullar

Başkan

Füsun Saygılı

Bilimsel Sekreterya

Mine Adaş 
İbrahim Şahin

TEMD Yönetim Kurulu

Başkan

Füsun Saygılı

Başkan Yardımcısı

Ayşegül Atmaca

Genel Sekreter

Reyhan Ersoy

Araştırma Sekreteri

Erol Bolu

Sayman

Nuri Çakır

Veznedar

Alper Sönmez

Üye

Mine Adaş

Bilimsel Kurul

Candeğer Yılmaz

İbrahim Şahin

İlhan Tarkun 

Miyase Bayraktar

Refik Tanakol

Sema Yarman

Serpil Salman

Sibel Güldiken

Taner Bayraktaroğlu 

Tevfik Demir

Yüksel Altuntaş

Zeynep Cantürk