Kurullar

Başkan

Füsun Saygılı

Bilimsel Sekreterya

Mine Adaş 
İbrahim Şahin

TEMD Yönetim Kurulu

Başkan

Füsun Saygılı

Başkan Yardımcısı

Ayşegül Atmaca

Genel Sekreter

Reyhan Ersoy

Araştırma Sekreteri

Erol Bolu

Sayman

Nuri Çakır

Veznedar

Alper Sönmez

Üye

Mine Adaş

Bilimsel Kurul

Candeğer Yılmaz

Ersin Akarsu

Miyase Bayraktar

Özlem Çelik

Refik Tanakol

Sema Yarman

 Serpil Salman

Sibel Güldiken

Taner Bayraktaroğlu

Tevfik Demir

Yüksel Altuntaş

Zeynep Cantürk